บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า

ในปัจจุบันนี้ ปัญหาของการสูบบุหรี่นั้นส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้สูบหรือผู้ที่ได้รับกลิ่น ควันต่างๆ ของบุหรี่ ซึ่งบุหรี่ก็มีอยู่หลายชนิด เช่น บุหรี่มวน ยาสูบ และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว เราก็คงจะรู้จักกันดีในส่วนของบุหรี่และยาสูบ เนื่องจากมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้าต่างๆ แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า คงจะมีส่วนน้อยที่รู้จัก และให้ความสนใจ แล้วบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร วันนี้จะมาอธิบายให้ได้รับทราบกัน

บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่  ตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และน้ำยา ถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบจะประกอบด้วยสารประกอบหลัก ๆ คือ  

  • นิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่
  • โพรไพลีนไกลคอล เป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอ
  • กลีเซอรีน เป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับสารโพรไพลีนไกลคอล  องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เช่นเดียวกันกับโพรไพลีนไกลคอล
  • สารแต่งกลิ่นและรส เป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย

บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย บางทีใกล้เคียงกับบุหรี่มวนทั่วไป บางทีคล้ายซิการ์ หรือบางทีมีลักษณะคล้ายปากกา เป็นต้น บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้ความร้อน ซึ่งจะทำให้นิโคตินเหลวที่ถูกสกัดมาจากใบยาสูบที่อยู่ในรูปแบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเกิดการระเหย และผู้ใช้ก็สูบไอระเหยนั้นเข้าไป ช่วยให้ผู้สูบยังคงได้รับสารนิโคติน (เรียกว่า Vape) จึงช่วยลดความเสี่ยงในการรับสารพิษเพราะไม่มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่มวนทั่วไป ในปัจจุบันผู้ใช้สามารถปรับระดับของนิโคตินในน้ำยาได้ตามความต้องการอีกด้วย 

สิ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากของบุหรี่ไฟฟ้าคือ เรื่องของความปลอดภัย ถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย 100% แต่ก็มีงานวิจัยจำนวนมากทั่วโลกสรุปไปในทางเดียวกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนทั่วไป จึงทำให้ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถูกใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น และผู้ที่ใช้อยากจะเลิกบุหรี่โดยเริ่มจากการลดการบริโภคบุหรี่มวน หรือใช้ทดแทนบุหรี่มวนสำหรับผู้ที่ต้องพึงพิงสารนิโคติน ซึ่งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ บางประเทศบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐให้ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ด้วย